Bedrijfsschade verzekering

Bedrijfsschade verzekering

Wanneer u bedrijfseigenaar bent, loopt u naast de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen ook het risico op stilstand van uw bedrijf. Bijvoorbeeld als gevolg van een brand die uw operatie volledig stillegt. Dat risico wilt u als ondernemer absoluut niet lopen. Naast de emotionele schade die u hierbij ondervindt, wordt uw levensbehoud en dat van uw medewerkers direct bedreigd. De impact van een schade van deze omvang is vaak groot en dan is het goed om te weten dat u kunt terugvallen op een bedrijfsschadeverzekering die u hierbij direct helpt. 

Wat valt onder een bedrijfsschadeverzekering?

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen schade die geleden wordt als uw bedrijf door een brand of waterschade niet of beperkt kan opereren. U leidt direct omzetverlies, uw vaste lasten als huur en salarissen lopen gewoon door. Met een bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. 

Let op: het gaat hier om de bijkomende financiële schade die u lijdt als gevolg van schade aan uw bedrijf. De fysieke schade aan uw pand valt onder een gebouwverzekering. Per verzekering kunnen de voorwaarden van dekking wel verschillen. Een adviseur van Centraal Verzekerings Bedrijf vertelt u hier graag meer over en controleert, als u dat wil, uw huidige polis.

Goed opletten: de verzekeringsduur kan verschillen

Een belangrijk punt in het samenstellen van uw bedrijfsschadeverzekering is de verzekeringsduur. U geeft in het afsluiten van uw bedrijfsschadeverzekering aan voor welke termijn van uitkering u kiest. Dit bepaalt mede de hoogte van de premie. Kiest u voor een korte uitkeringstermijn dan zal de premie lager uitvallen dan bij een langere termijn.

Wij raden aan u altijd verder te laten adviseren. Vind een adviseur bij u in de buurt.

Bij een bedrijfsschade van grote omvang (brand, waterschade) kan de periode van herstel mogelijk langer duren dan u wilt of nu denkt. Bedenk dus goed voor welke periode u kiest. Een zakelijk adviseur geeft u graag advies hierin.

Pas op voor onderverzekering bij bedrijfsschade

Bij bedrijfsschade wordt in de praktijk gekeken naar de meest recente cijfers die bekend zijn over de omvang en staat van uw onderneming. Dit houdt in dat u mogelijk het risico op onderverzekering loopt wanneer u deze gegevens niet up-to-date heeft. Sommige verzekeraars nemen hiervoor een increase/decrease clausule op in de verzekering die u elk jaar aan het begin van het jaar een actuele opgave van het “werkelijk belang” (het juist verzekerde bedrag) opgeeft, maar dit gebeurt niet altijd. Zorg dus voor actuele informatie, ook als uw verzekeraar dit niet expliciet vereist.

Wilt u een bedrijfsschade verzekering afsluiten?

Al deze bepalingen, bedragen en verplichtingen maken een bedrijfsschadeverzekering een complex geheel. Daarom  is het fijn als u hierbij advies krijgt van een adviseur die u ook regelmatig op de hoogte houdt van de verplichtingen en u helpt de juiste optie te kiezen voor uw bedrijf. Heeft u hulp nodig? Neem dan vandaag nog contact op met een adviseur van Centraal Verzekerings Bedrijf bij u in de buurt.

De voordelen van een bedrijfsschade verzekering

Veelgestelde vragen Bedrijfsschade verzekering

Zijn mijn werknemers ook gedekt wanneer zij schade bij een klant veroorzaken bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Ja, deze verzekering is niet alleen geldig voor u, maar ook voor uw werknemers en de uitzendkrachten die voor uw bedrijf aan het werk zijn. ...

Heb ik als ZZP'er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja, het is zeker verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u als ZZP-er aan het werk gaat. Ook als ZZP-er zit een ongelukje ...

Zijn de beslissingen die ik heb genomen voor het afsluiten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd?

Nee, die zijn niet meeverzekerd. De dekking gaat in vanaf de dag dat u de verzekering heeft afgesloten. U beschermt uw bedrijf bij claims van ...

Valt ook de schade aan mijn bedrijfspand of inventaris onder de bedrijfsschade verzekering?

Nee, de bedrijfsschade verzekering dekt de bijkomende financiële schade die u lijdt als gevolg van schade aan uw bedrijf. Denk hierbij aan omzetverlies, vaste lasten ...

Kan ik een bedrijfsschade verzekering ook voor een korte periode afsluiten?

Dat is mogelijk. Het samenstellen van de verzekeringsduur is een belangrijk punt bij het afsluiten van een bedrijfsschade verzekering. De hoogte van de premie wordt ...

Wanneer mijn werknemer in het buitenland schade oploopt tijdens een zakenreis, is dat ook verzekerd via de werknemersschadeverzekering?

Ja, dat kan onderdeel van de werknemersschadeverzekering zijn. Omdat dit de WSV een aanvulling is op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het goed om dit te overleggen ...